Sự kiện 2018

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỊT ĐỒNG NAI DNF

ĐỊA CHỈ: Nhà Máy Đồng Nai
QUY MÔ: 1200 KHÁCH

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY GREENFEED VĨNH LONG

ĐỊA CHỈ: KCN Bình Minh
QUY MÔ: 1500 KHÁCH

SỰ KIỆN YEAR END PARTY - GREENFEED ĐÔNG NAM BỘ

ĐỊA CHỈ: KCN SÔNG MÂY - ĐỒNG NAI
QUY MÔ: 1500 KHÁCH